Cơ cấu, Tổ chức
Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2011 - 17:15

Về cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng trực thuộc

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch;

- Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch. 
Lượt xem: 867 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: